ضد dsDNA

همچنین به این نام‌ها شناخته می‌شود: آنتی بادی برای ds-DNA، آنتی بادی DNA دو رشته ای بومی؛ ضد DNA؛ آنتی بادی DNA دو رشته‌ای
نام رسمی: DNA ضد دو رشته شدن، IgG
تست‌های مرتبط: ANA، پانل ENA ، ضد Sm ، ضد RNP، ضد Ro (SSA)، ضد La (SSB)، آنتی بادی‌های خودکار، آنتی بادی هیستون، آنتی بادی ضد فسفولیپید

در یک نگاه

چرا آزمایش انجام می‌شود؟

برای کمک به تشخیص و نظارت بر لوپوس (لوپوس اريتماتیک سیستمیک، SLE)

چه زمانی آزمایش انجام می‌شود؟

هنگامی که نتیجه تست ANA مثبت است و علائم و نشانه‌های مرتبط با لوپوس، مانند خستگی و ضعف مداوم، درد آرتروز مانند در یک یا چند مفصل، بروز قرمزی شبیه پروانه روی بینی و گونه‌ها و یا حساسیت پوست به نور دارید؛ به طور دوره‌ای زمانی که لوپوس در شما تشخیص داده شده است.

نمونه مورد نیاز؟

نمونه خون گرفته شده از یک رگ در بازوی شما

چه آمادگی برای آزمون مورد نیاز است؟

هیچ