ضد LKM-1

همچنین به این نام‌ها شناخته می‌شوند: آنتی بادی‌های نوع ۱ میکروزومال کلیه و کبد؛ آنتی بادی‌های LKM1؛ آنتی بادی‌های نوع ۱میکروزومال ضد کبد و کلیه ؛ ضد LKM1؛ آنتی بادی ضد P450 2D6
نام رسمی: آنتی بادی‌های نوع ۱ میکروسوم کبدی کلیه (آنتی بادی‌های P450 2D6 سیتوکروم )
تست‌های مرتبط: آنتی بادی عضلات صاف، AMA، ANA، آنتی بادی‌های خودکار، AST، بیلیروبین

در یک نگاه

چرا آزمایش انجام می‌شود؟

برای کمک به تشخیص هپاتیت خود ایمنی و تمیز دادن آن از علل دیگر آسیب کبدی

چه زمانی آزمایش انجام می‌شود؟

هنگامی که شما مبتلا به هپاتیت هستید و پزشک شما تردید دارد که به علت یک روند خود ایمنی باشد.

نمونه مورد نیاز؟

نمونه خون گرفته شده از یک رگ در بازوی شما

چه آمادگی برای آزمون مورد نیاز است؟

هیچ