فسفر

همچنین به این نام‌ها شناخته می‌شود: P؛ PO4، فسفات
نام رسمي: فسفات غیر ارگانیک
تست‌های مرتبط: کلسیم؛ الکترولیت‌ها؛ ویتامین دی؛ PTH؛ منیزیم

در یک نگاه

چرا آزمایش می‌شود؟

برای ارزیابی سطح فسفر در خون و کمک به تشخیص بیماری‌هایی که به افزایش غلظت بالا یا پایین فسفر مربوط است.

چه زمانی آزمایش می‌شود؟

در پیگیری علت سطح غیر طبیعی کلسیم؛ زمانی که اختلال کلیوی یا دیابت کنترل نشده دارید ؛ هنگام مصرف مکمل‌های کلسیم یا فسفات

نمونه مورد نیاز؟

یک نمونه خون از رگی در بازو یا گاهی اوقات جمع آوری ادرار زمان بندی شده (معمولا یک نمونه ۲۴ ساعته)

چه آمادگی برای آزمون مورد نیاز است؟

برای یک نمونه خون، ممکن است ناشتا بودن نیاز باشد؛ دستورالعمل‌هایی را که داده می‌شود دنبال کنید.