فنوباربیتال

همچنین به این نام‌ها شناخته می‌شود: [اغلب با نام تجاری نامگذاری می‌شود (اطلاعات MedlinePlus را ببینید)[
نام رسمي: فنوباربيتال
تست‌های مرتبط: نظارت بر داروی درمانی، آزمایش‌های دارویی اضطراری و مصرف بیش از حد، پریمیدون

در یک نگاه

چرا آزمایش می‌شود؟

برای کنترل سطح فنوباربيتال در خون شما برای اطمینان از سطح درمانی در حالی که از عوارض جانبی سمی اجتناب می‌شود.

چه زمانی آزمایش می‌شود؟

در شروع درمان و در فواصل منظم در طول درمان؛ زمانی که کسی علائم و نشانه‌های مسمومیت یا تشنج را دارد.

نمونه مورد نیاز؟

نمونه خون گرفته شده از یک رگ در بازوی شما

چه آمادگی برای آزمون مورد نیاز است؟

هیچ چیز