فنیتونین

همچنین به این نام‌ها شناخته می‌شود: [اغلب توسط نام تجاری ارجاع داده می‌شود. اطلاعات داروهای پزشکی MedlinePlus را ببینید[
نام رسمی: فنیتونین، کل و آزاد
تست‌های مرتبط: نظارت بر داروهای دارویی، آزمایش‌های دارویی اضطراری و مصرف بیش از حد

در یک نگاه

چرا آزمایش می‌شود؟

برای تعیین سطح داروی فنیتونین دارو در خون شما به منظور حفظ سطح درمانی و تشخیص پتانسیل سمیت

چه زمانی آزمایش می‌شود؟

در فواصل منظم برای نظارت؛ در صورت نیاز برای تشخیص غلظت کم یا سمی

نمونه مورد نیاز؟

نمونه خون گرفته شده از یک رگ در بازوی شما

چه آمادگی برای آزمون مورد نیاز است؟

هیچ چیز