لاکتات

همچنین به این نام شناخته می‌شود: اسید لاکتیک؛ L- لاکتات؛ لاکتات CSF
نام رسمی: لاکتات
تست‌های مرتبط: گازهای خون، پیروات، تجزیه و تحلیل CSF، پانل متابولیک جامع، پانل متابولیک پایه، الکترولیت‌ها، آزمایش‌های اضطراری و مصرف بیش از حد دارو

در یک نگاه

چرا آزمایش می‌شود؟

برای تشخیص سطح بالای لاکتات در خون، که ممکن است نشانه‌ای از کمبود اکسیژن (هیپوکسی) باشد یا وجود شرایطی دیگر که موجب تولید بیش از حد یا ناکافی بودن لاکتات از خون شود؛ این تست به معنای غربالگری برای وضعیت سلامتی نیست.

چه زمانی آزمایش می‌شود؟

هنگامی که شما علائمی نظیر تنفس سریع، تهوع و تعریق دارید که نشان دهنده کمبود اکسیژن یا pH غیرطبیعی خون (عدم تعادل اسید/پایه) است؛ زمانی که یک متخصص مشکوک است که شما ممکن است در معرض سپسیس، شوک، حمله قلبی، نارسایی احتقانی قلب، نارسایی کلیه یا دیابت بدون درمان (کنترل نشده) باشید؛ زمانی که یک متخصص سلامت مشکوک است که شما دچار اختلال متاستاتیک یا میتوکندری نادر ارثی باشید.

نمونه مورد نیاز؟

نمونه خون گرفته شده از یک رگ در بازوی شما؛ گاهی اوقات یک نمونه خون از یک شریان گرفته می‌شود و به ندرت یک نمونه از مایع مغزی نخاعی از ستون فقرات جمع آوری می‌گردد.

چه آمادگی برای آزمون مورد نیاز است؟

ممکن است به شما گفته شود قبل از گرفتن نمونه استراحت کنید. به ندرت ناشتا بودن مورد نیاز است.