لیپاز

همچنین به LPS شناخته می‌شود.
نام رسمی: لیپاز
تست‌های مرتبط: آمیلاز، تریپسین، تریپسینوژن

در یک نگاه

چرا آزمایش می‌شود؟

ابتدا برای تشخیص و نظارت بر پانکراتیت حاد؛ همچنین گاهی اوقات برای تشخیص و نظارت بر پانکراتیت مزمن یا سایر بیماری‌های پانکراس

چه زمانی آزمایش می‌شود؟

هنگامی که شما علائم اختلال پانکراس، مانند درد شدید شکم، تب، از دست دادن اشتها یا تهوع دارید.

نمونه مورد نیاز؟

نمونه خون گرفته شده از یک رگ در بازوی شما

چه آمادگی برای آزمون مورد نیاز است؟

هیچ چیز