متابولیت سروتونین (۵-HIAA)

همچنین به این نام‌ها شناخته می‌شود: HIAA، متابولیت سروتونین
نام رسمی: هیدروکسیندول استیک اسید ۵
تست‌های مرتبط: سروتونین، کروموگرانین A

در یک نگاه

چرا آزمایش می‌شود؟

برای کمک به تشخیص و نظارت بر درمان تومور کارسینوئید که سروتونین را تولید می‌کند.

چه زمانی باید آزمایش شود؟

هنگامی که علائم نشان دهنده تومور کارسینوئید را دارید، مانند گرگرفتگی، اسهال، و یا خفگی، در فواصل بعد از درمان

نمونه مورد نیاز؟

یک نمونه ادرار ۲۴ ساعته، به ندرت، یک نمونه ادرار تصادفی

چه آمادگی برای آزمایش مورد نیاز است؟

ممکن است از شما خواسته شود تا قبل از این آزمایش از غذاها و داروهای خاصی اجتناب کنید.