مکمل

همچنین به این نام‎هاشناخته می‌شود: C1، C1q؛ C2؛ C3؛ C4؛ CH50؛ CH100
نام رسمی: فعالیت مکمل؛ اجزای مکمل؛ مکمل کل؛ فعالیت همولیتیک کامل مکمل
تست‌های مرتبط: ESR ؛ پروتئین واکنشی C؛ فاکتور روماتوئید؛ ANA؛ آنتی بادی‌های خودکار

در یک نگاه

چرا آزمایش می‌شود؟

برای تعیین اینکه آیا نقایص یا ناهنجاری‌های موجود در پروتئین‌های سیستم مکمل باعث افزایش عفونت یا افزایش فعالیت خود ایمنی می‌شود؛ برای کمک به نظارت بر فعالیت و درمان بیماری‌های خود ایمنی و بیماری‌های پیچیده مرتبط با سیستم ایمنی

چه زمانی آزمایش می‌شود؟

هنگامی که دچار عفونت‌های میکروبی مکرر (معمولا باکتری)، التهاب بدون علت شناخته شده، ادم یا علائم مربوط به اختلال خود ایمنی هستید؛ به طور منظم برای کمک به نظارت بر وضعیت حاد یا مزمن شناخته شده که سیستم مکمل را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

نمونه مورد نیاز؟

نمونه خون گرفته شده از یک رگ در بازوی شما

چه آمادگی برای آزمون مورد نیاز است؟

هیچ چیز