نرخ تخمینی تصفیه گلومرولی (eGFR)

همچنین به این نام‎ها شناخته می‌شود: نرخ تصفیه گلومرولی به صورت تخمینی؛ GFR؛ eGFR؛ سرعت محاسبه شده تصفیه گلومرولی ؛cGFR
نام رسمی: نرخ تخمینی تصفیه گلومرولی
تست‌های مرتبط: GFR اندازه گیری شده توسط پاکسازی انولین؛ کراتینین؛ نیتروژن اوره خون؛ پاکسازی کراتینین؛ آلبومین ادرار و نسبت آلبومین / کراتینین؛ سیستاتین C؛ پروتئین ادرار؛ بتا-۲ میکروگلوبولین؛ پانل کلیوی، آزمایش ادرار

در یک نگاه

چرا آزمایش می‌شود؟

برای بررسی عملکرد کلیه و تشخیص، مرحله بندی و نظارت بر بیماری مزمن کلیه (CKD)

چه زمانی آزمایش می‌شود؟

با تست کراتینین خون به عنوان بخشی از یک معاینه سلامت معمول یا زمانی که متخصص شما فکر می‌کند که ممکن است آسیبی به کلیه‌ها رسیده باشد یا اینکه ممکن است در معرض خطر ابتلا به بیماری کلیوی باشید.

نمونه مورد نیاز؟

نمونه خون گرفته شده از یک رگ در بازوی شما؛ eGFR یک برآورد محاسبه شده از میزان فیلتراسیون واقعی گلومرولی است و بر اساس سطح کراتینین خون همراه با متغیرهای دیگر مانند سن، جنس و نژاد شما، بسته به معادله مورد استفاده می‌باشد.

چه آمادگی برای آزمون مورد نیاز است؟

این آزمون از یک سطح کراتینین خون برای محاسبه نتیجه استفاده می‌کند. ممکن است به شما گفته شود در طول شب چیزی نخورید یا از خوردن گوشت پخته خودداری کنید؛ برخی مطالعات نشان داده‌اند که خوردن گوشت پخته شده قبل از آزمایش، می‌تواند سطح کراتینین را به طور موقت افزایش دهد.