نیتروژن اوره خون (BUN)

همچنین به این نام‌ها شناخته می‌شود: BUN؛ نیتروژن اوره؛ اوره
نام رسمی: نیتروژن اوره خون
آزمایشات مربوطه: کراتینین، پاکسازی کراتینین، eGFR، پانل متابولیک جامع، پانل متابولیک عمومی، آنالیز ادرار، پانل کلیوی، سیستاتین C، آلبومین ادراری و نسبت آلبومین / کراتینین، میکروگلوبولین بتا ۲، پروتئین ادرار

در یک نگاه

چرا آزمایش می‌شود؟

برای ارزیابی سلامت کلیه‌های شما؛ برای کمک به تشخیص بیماری کلیوی؛ برای نظارت بر اثربخشی دیالیز و درمان‌های دیگر مرتبط با بیماری یا آسیب کلیوی

به چه دلیل آزمایش می‌شود؟

به عنوان بخشی از پانل متابولیک جامع یا اساسی معمول؛ زمانی که علائم و نشانه‌هایی دارید که ممکن است ناشی از بیماری کلیوی باشد یا وضعیتی داشته باشید که ممکن است باعث نارسایی کلیه شود یا بدتر گردد. در فواصل منظم زمانی در حین درمان بیماری یا آسیب کلیوی

نمونه مورد نیاز؟

نمونه خون گرفته شده از یک رگ در بازوی شما

چه آمادگی برای آزمون مورد نیاز است؟

هیچ چیز