هموگلوبین A1c

همچنین به این نام‌ها شناخته می‌شود: A1c؛ HbA1c؛ گلیکوهموگلوبین؛ هموگلوبین گلیکوز شده؛ هموگلوبین گلیکوزیله
نام رسمی: هموگلوبین A1c
تست‌های مرتبط: تست‌های گلوکز؛ آلبومین ادرار؛ نسبت آلبومین ادرار / کراتینین؛ فروکتوزامین

در یک نگاه

چرا آزمایش می‌شود؟

برای کمک به شناسایی کسانی که در معرض خطر ابتلا به دیابت هستند و به تشخیص دیابت کمک می‌کنند؛ برای نظارت بر دیابت فرد و کمک به تصمیمات درمانی

چه زمانی آزمایش می‌شود؟

به عنوان بخشی از بررسی سلامت یا زمانی که شما عوامل خطر یا علائم دیابت را دارید؛ پس از اولین تشخیص دیابت، ۴ بار در سال اگر اهداف گلیسمی برآورده نشود و یا زمانی که برنامه درمان تغییر کرده است؛ حداقل ۲ بار در سال اگر اهداف درمان برآورده و تحت کنترل گلیسمی پایدار باشد.

نمونه مورد نیاز؟

نمونه خون گرفته شده از یک رگ در بازو و یا از یک انگشت

چه آمادگی برای آزمون مورد نیاز است؟

هیچ چیز