هورمون آنتی دیورتیک (ADH)

همچنین به این نام‌ها شناخته می‌شود: وازوپرسین؛ AVP
نام رسمی: هورمون آنتی دیورتیک؛ وازوپرسین آرژینین
تست‌های مرتبط: اوسمولالیتی، BUN، کراتینین، سدیم، آزمایش ادرار

در یک نگاه

چرا آزمایش انجام می‌شود؟

برای کمک به شناسایی، تشخیص و تعیین علت کمبود یا وجود بیش از حد هورمون ضد ادرار (ADH)؛ برای بررسی سطوح پایین سدیم خون (هیپوناترمی)؛ برای تشخیص بین دو نوع دیابت

چه زمانی باید آزمایش انجام شود؟

هنگامی که سدیم خون کمی دارید یا دچار تشنگی مداوم، ادرار مکرر و کم آبی بدن هستید.

نمونه مورد نیاز؟

نمونه خون گرفته شده از یک رگ در بازویتان

چه آمادگی برای آزمایش مورد نیاز است؟

هیچ آمادگی برای آزمون ADH نیاز نیست. با این حال، با پزشک خود در مورد آمادگی‌های مورد نیاز در هنگام آزمون ADH به عنوان بخشی از آزمون تحریک ADH بدون آب یا آزمون سرکوب ADH همراه با آب، صحبت کنید.