هورمون ضد مولرین

همچنین به این نام‌ها شناخته می‌شود: AMH، تست هورمون AMH؛ هورمون مهارکننده مولرین؛ MIH؛ عامل مهارکننده مولرین؛ MIF؛ مواد مهار کننده مولرین ؛ MIS
نام رسمی: هورمون ضد مولرین
تست‌های مرتبط: FSH، LH، Inhibin B، استروژن، تستوسترون، پروژسترون، چالش سیترات کلومیفن

در یک نگاه

چرا آزمایش انجام می‌شود؟

در زنان، برای ارزیابی عملکرد تخمدان و باروری؛ گاهی در ارزیابی سندرم تخمدان پلی کیستیک (PCOS) یا ارزیابی اثربخشی درمان سرطان تخمدان؛ در نوزاد، برای بررسی وجود ارگان‌های جنسی خارجی که به طور واضح جنسیت زنانه یا مردانه را نشان نمی‌دهند (اندام تناسلی مبهم) و یا عملکرد بیضه‌ها در یک نوزاد پسر

چه زمانی آزمایش انجام می‌شود؟

وقتی که پزشک می‌خواهد باروری زن را ارزیابی کند، شروع یائسگی را پیش بینی نماید یا مشکوک به PCOS باشد؛ گاهی اوقات قبل از برخی از روش‌های کمک باروری؛ به طور دوره‌ای زمانی که یک زن تحت درمان برای سرطان تخمدان تولید کننده AMH قرار می‌گیرد؛ زمانی که تردید وجود دارد که بیضه‌های پسر بچه پایین آمده‌اند و یا به درستی کار نمی‌کنند.

نمونه مورد نیاز؟

نمونه خون گرفته شده از یک رگ در بازوی شما

چه آمادگی برای آزمون مورد نیاز است؟

هیچ