هپاتیت ویروسی حاد

همچنین به این نام‌ها شناخته می‌شود: پانل هپاتیت؛ پانل هپاتیت ویروسی ؛ پانل غربالگری هپاتیت
نام رسمی: پانل سرولوژی هپاتيت ویروسی حاد
تست‌های مرتبط: تست هپاتیت A؛ آزمایش هپاتیت B؛ تست هپاتیت C ؛ پانل کبد؛ AST؛ ALT؛ ALP؛ بیلیروبین

در یک نگاه

چرا آزمایش انجام می‌شود؟

برای شناسایی و تشخیص عفونت در اثر ویروس هپاتیت

چه زمانی آزمایش انجام می‌شود؟

هنگامی که شما علائم هپاتیت حاد دارید و به نظر می‌رسد یک عفونت ویروسی علت آن است، هنگامی که شما در معرض یک یا بیشتر از سه ویروس هپاتیت رایج هستید: هپاتیت A، هپاتیت B یا هپاتیت C

نمونه مورد نیاز؟

نمونه خون گرفته شده از یک رگ در بازوی شما

چه آمادگی برای آزمون مورد نیاز است؟

هیچ چیز