پانل تيروئيد

نام رسمي: پانل تيروئيد
تست‌های مرتبط: TSH: ، T4 آزاد، T3 آزاد و T3 کل، آنتی بادی‌های تیروئید، کلسیتونین، تیروگلوبولین

در یک نگاه

چرا آزمایش می‌شود؟

برای کمک به بررسی عملکرد غده تیروئید و کمک به تشخیص اختلالات تیروئید

چه زمانی آزمایش می‌شود؟

هنگامی که شما علائم و نشانه‌های پر کاری- یا کم کاری تیروئید به علت یک بیماری اثرگذار بر تیروئید را دارید.

نمونه مورد نیاز؟

نمونه خون گرفته شده از یک رگ در بازوی شما

چه آمادگی برای آزمون مورد نیاز است؟

هیچ چیزی نیاز نیست. با این حال، بعضی از داروها می توانند با تست‌های موجود در پانل تداخل داشته باشند، بنابراین پزشک خود را در مورد هر نوع دارویی که مصرف میکنید، مطلع نمایید.