پانل ریسک سنگ کلیه

همچنین به این نام‌ها شناخته می‌شود: کلسیم ادرار، اگزالات ادرار، اسید اوریک ادرار، اسید سیتریک ادرار (سیترات)، کراتینین ادرار، پانل ریسک سنگ کلیه، پروفایل فوق اشباع ادرار
نام رسمي: پانل ريسك سنگ كليه
تست‌های مرتبط: تجزیه و تحلیل سنگ کلیه، کلسیم، اسید اوریک، کراتینین، کلرید، پتاسیم، سدیم، منیزیم، فسفر، شمارش کامل خون، الکترولیت ها، BUN، ادرار، آلبومین، میکروآلبومین، PTH، سیستین

در یک نگاه

چرا آزمایش می‌شود؟

برای کمک به ارزیابی خطر ابتلا به یک سنگ کلیه در فرد؛ برای کمک به تعیین علت زمینه‌ای سنگ کلیه، برای هدایت و ارزیابی درمان

چه زمانی آزمایش می‌شود؟

زمانی که شما دو یا چند سنگ کلیه دارید و پزشک به دنبال ارزیابی خطر تولید سنگ بیشتر می‌باشد، هنگامی که یک سنگ کلیه دارید و کودک هستید یا عوامل خطری از جمله سابقه خانوادگی سنگ کلیه، کلیه تک عملکردی یا کلیه پیوند شده دارید.

نمونه مورد نیاز؟

یک نمونه ادرار ۲۴ ساعته، غالبا دو نمونه ادرار ۲۴ ساعته جداگانه جمع آوری می‌شود.

چه آمادگی برای آزمایش مورد نیاز است؟

هیچ چیز