پانل متابولیک جامع (CMP)

همچنین به این نام‌ها شناخته می‌شود: CMP؛ شیمی ۱۲؛ پنل شیمی؛ غربالگری شیمی، SMA 12؛ SMA 20؛ SMAC
نام رسمی: پانل متابولیک جامع
تست‌های مرتبط: پنل متابولیک پایه

در یک نگاه

چرا آزمایش می‌شود؟

برای ارائه اطلاعات مهم در مورد از وضعیت فعلی متابولیسم شما به پزشکتان، از جمله سلامت کلیه‌ها و کبد و همچنین الکترولیت و تعادل اسید/باز و سطح گلوکز و پروتئین‌های خون؛ برای نظارت بر بیماری‌های تشخیص داده شده مانند فشار خون بالا و نظارت بر استفاده از داروها برای بررسی عوارض جانبی کلیوی یا کبدی

چه زمانی آزمایش می‌شود؟

به عنوان بخشی از معاینه سلامت معمول؛ هنگامی که شما برای یک وضعیت خاص تحت نظارت قرار می‌گیرید یا داروهایی مصرف می‌کنید که ممکن است بر کلیه یا کبد تاثیر بگذارد.

نمونه مورد نیاز؟

نمونه خون گرفته شده از یک رگ در بازوی شما

چه آمادگی برای آزمون مورد نیاز است؟

ممکن است لازم باشد برای ۱۰-۱۲ ساعت قبل از گرفتن نمونه، ناشتا باشید؛ دستورالعمل‌هایی را که به شما ارائه می‌شود دنبال کنید.