پروتئین آپولیپو A-I

همچنین به این نام شناخته می‌شود:  Apo A

نام رسمی: پروتئین آپولیپو A-I

آزمون‌های مرتبط: کلسترول HDL، کلسترول LDL، پروفایل لیپید، کلسترول، (Apo B، Lp (a، ارزیابی خطر قلبی، نسبت Apo B/Apo A-I

در یک نگاه

چرا آزمایش می‌شود؟

برای تعیین این که آیا سطح کافی آپو A-I را دارید یا خیر، به ویژه اگر دارای سطح پایین لیپوپروتئین با شدت بالا (HDL-C) باشید و برای تعیین خطر ابتلا به بیماری قلبی عروقی (CVD)

چه زمانی آزمایش می‌شود؟

هنگامی که شما کلسترول و تری گلیسیرید بالا (هایپرلیپیدمی) و یا سابقه خانوادگی CVD دارید؛ هنگامی که پزشک شما در حال تلاش برای ارزیابی خطر ابتلا به بیماری قلبی است؛ هنگام بررسی اثربخشی درمان چربی و یا تغییر سبک زندگی

نمونه مورد نیاز؟

نمونه خون گرفته شده از یک رگ در بازوی شما؛ در نوزادان خون از پاشنه یا انگشت گرفته می‌شود.

چه آمادگی برای آزمون مورد نیاز است؟

هیچ چیز؛ با این حال، این آزمایش اغلب هم زمان با آزمایش‌های دیگری انجام می‌شود که نیازمند ناشتا بودن هستند، بنابراین ممکن است به شما گفته شود که ۱۲ ساعت قبل از انجام این آزمایش چیزی نخورید.