پروتئین C و پروتئین S

همچنین به این نام‌ها شناخته می‌شود: فعالیت پروتئین C ؛ سطح پروتئین C؛ فعالیت پروتئین S؛ سطح پروتئین S
نام رسمی: پروتئین C، عملکردی یا آنتی ژن؛ پروتئین S، عملکردی یا آنتی ژن (آزاد یا کل)
تست‌های مرتبط: جهش فاکتور V لیدن و جهش PT 20210؛ هموسیستئین؛ تست ضد انعقاد لوپوس؛ آنتی ترومبین

در یک نگاه

چرا آزمایش می‌شود؟

برای کمک به تشخیص لخته شدن خون غیرطبیعی (ترومبوز یا ترومبوآمبولی)؛ برای تعیین اینکه آیا شما ممکن است دچار کمبود پروتئین C یا پروتئین S باشید.

چه زمانی آزمایش می‌شود؟

هنگامی که شما دچار لخته خون غیر قابل توضیح شده‌اید؛ هنگامی که نوزاد شما اختلال شدید لخته شدن دارد؛ گاهی اوقات وقتی یک خویشاوند نزدیک، کمبود پروتئین C یا پروتئین S به ارث برده است.

نمونه مورد نیاز؟

نمونه خون گرفته شده از یک رگ در بازوی شما

چه آمادگی برای آزمون مورد نیاز است؟

باید حداقل ۱۰ روز پس از یک دوره ترومبوتیک صبر کنید و۲ هفته قبل از انجام این آزمایش از مصرف داروهای ضد انعقاد خوراکی وارفارین (کومادین) اجتناب کنید. (همچنین سوالات رایج بخش ۱ را ببینید)