پروفایل چربی

همچنین به این نام‌ها شناخته می‌شود: پنل لیپید، پانل ریسک کرونر
نام رسمی: پروفایل لیپید
تست‌های مرتبط: کلسترول؛ کلسترول HDL؛ کلسترول LDL؛ تری گلیسرید؛ کلسترول LDL مستقیم، کلسترول VLDL؛ کلسترول لیپوپروتئین با چگالی کم، ارزیابی ریسک قلبی؛ LP-PLA2؛ Apo A-I؛ Apo B؛ Lp (a)؛ تست ذرات LDL

در یک نگاه

چرا آزمایش می‌شود؟

برای ارزیابی خطر ابتلا به بیماری قلبی عروقی (CVD)؛ برای نظارت بر درمان

چه زمانی آزمایش می‌شود؟

غربالگری در زمانی که هیچ عامل خطری وجود ندارد: برای بزرگسالان، هر چهار تا شش سال؛ برای جوانان، یک بار بین سن ۹ تا ۱۱ سالگی و یک بار دیگر بین ۱۷ تا ۲۱ سالگی
نظارت: در فواصل منظم زمانی که عوامل خطر وجود دارد، زمانی که نتایج قبلی نشان دهنده سطوح بالای ریسک است و یا برای نظارت بر اثربخشی درمان

نمونه مورد نیاز؟

یک نمونه خون از طریق قرار دادن یک سوزن در رگی در بازو و یا از یک انگشت گرفته می‌شود.

چه آمادگی برای آزمون مورد نیاز است؟

به طور معمول، ناشتا بودن (فقط نوشیدن آب) برای ۹-۱۲ ساعت قبل از گرفتن خون شما ضروری است، اما بعضی از آزمایشگاه‌ها آزمایش تست چربی را بدون ناشتا بودن انجام می‌دهند. هر گونه دستورالعملی که داده می‌شود، را دنبال کنید و به فردی که خون شما را می‌گیرد اطلاع دهید که ناشتا هستید یا خیر. برای جوانان بدون عوامل خطر، آزمایش بدون ناشتا بودن می‌تواند انجام شود.