پرولاکتین

همچنین به PRL شناخته می‌شود.
نام رسمی: پرولاکتین
تست‌های مرتبط: FSH ، LH، تستوسترون، DHEAS، استروژن، پروژسترون، آندروستندیون

در یک نگاه

چرا آزمایش می‌شود؟

برای کمک به بررسی جریان ناگهانی شیر مادر (گالاکتوره)، ترشح غیر طبیعی از نوک سینه، عدم وجود دوره قاعدگی و / یا ناباروری در زنان؛ در مردان، برای کمک به تشخیص علت کاهش میل جنسی و / یا اختلال نعوظ. برای تشخیص و نظارت بر تومور هیپوفیز تولید کننده پرولاکتین (پرولاکتینوما)

چه زمانی آزمایش می‌شود؟

هنگامی که علائم افزایش پرولاکتین، مانند گالاکتوره و یا اختلالات بینایی و سردرد دارید، در طول درمان ناباروری؛ برای پیگیری تستوسترون کم در مردان؛ به طور منظم برای نظارت بر پرولاکتینومای مکرر

نمونه مورد نیاز؟

نمونه خون گرفته شده از یک رگ در بازوی شما

چه آمادگی برای آزمون مورد نیاز است؟

هیچ چیز؛ با این حال، نمونه باید ۳ تا ۴ ساعت پس از بیدار شدن گرفته شود.