پروکلسیتون

همچنین به PCT شناخته می‌شود.
نام رسمي: پروکلسیتون
تست‌های مرتبط: پروتئین واکنشی C، شمارش کامل خون، کشت خون، تجزیه و تحلیل CSF

در یک نگاه

چرا آزمایش می‌شود؟

برای کمک به تشخیص سپسیس اگر شما به شدت بیمار باشید و برای کمک به تعیین خطر شما برای ابتلا به سپسیس شدید و شوک سپتیک؛ برای کمک به شناسایی عفونت های جدی باکتریایی و تشخیص بین مشکلات باکتریایی و غیر باکتریایی. برای کمک به هدایت درمان آنتی بیوتیک

چه زمانی آزمایش می‌شود؟

هنگامی که شما به طور جدی بیمار هستید و علائم و نشانه‌های عفونت سیستمیک یا سپسیس دارید؛ هنگامی که احتمال دارد علائم و نشانه‌های شما به علت عفونت باکتریایی باشد و پزشک شما می‌خواهد تعیین کند که آیا آنتی بیوتیک موثر خواهد بود یا خیر. در فواصل زمانی برای کنترل اثربخشی درمان آنتی بیوتیک

نمونه مورد نیاز؟

نمونه خون گرفته شده از یک رگ در بازوی شما

چه آمادگی برای آزمون مورد نیاز است؟

هیچ چیز