پنل کبد

همچنین به این نام‌ها شناخته می‌شود: پروفایل کبد؛ آزمایش‌های عملکرد کبدی؛ LFTs
نام رسمی: پانل تابع كبدی
تست‌های مرتبط: ALT، ALP، AST، بیلیروبین، آلبومین، پروتئین کل، GGT، زمان پروترومبین و نسبت نرمالیزه بین المللی، LD، پانل متابولیک جامع، آزمایش هپاتیت A، آزمایش هپاتیت B، آزمایش هپاتیت C، آزمایش داروی اضطراری و مصرف بیش از حد، اتانول، ANA، آنتی بادی عضلانی صاف، ضد LKM-1، داروهای مسکن، مس، سرولوپلاسمین، DCP، نشانگرهای تومور AFP، آنتی تریپسین آلفا ۱، استامینوفن، آمونیاک

در یک نگاه

چرا آزمایش می‌شود؟

برای غربالگری، تشخیص، ارزیابی و نظارت بر التهاب حاد و مزمن کبدی (هپاتیت)، عفونت کبدی، بیماری و یا آسیب کبد

چه زمانی آزمایش می‌شود؟

به صورت دوره‌ای برای ارزیابی عملکرد کبد؛ هر زمان که شما در معرض آسیب کبدی هستید؛ هنگامی که دارویی مصرف می‌کنید که ممکن است بر کبد تاثیر بگذارد؛ زمانی که بیماری کبدی دارید؛ هنگامی که شما علائم مربوط به آسیب کبدی، مانند زردی دارید.

نمونه مورد نیاز؟

نمونه خون گرفته شده از یک رگ در بازوی شما؛ برای نوزادان، خون می‌تواند توسط پانچ پاشنه پا با یک نیشتر گرفته شود.

چه آمادگی برای آزمون مورد نیاز است؟

ممکن است به شما گفته شود که در طول شب چیزی نخورید و فقط مجاز به نوشیدن آب هستید. دستورالعمل‌های داده شده را دنبال کنید. پزشک متخصص را در مورد تمام داروهای تجویزی و بدون نسخه، داروهای گیاهی، ویتامین‌ها و مکمل‌هایی که مصرف می‌کنید مطلع نمایید.