پپتید مخدر نوع بی , پپتید مخدر منتهی به N نوع بی (BNP و NT-proBNP)

همچنین به این نام‌ها شناخته می‌شود: پپتید مخدر مغزی؛ proBNP؛ پپتیدهای مخدر
نام رسمی: پپتید مخدر نوع B؛ پپتید مخدرمنتهی به N نوع b
تست‌های مرتبط: نشانگرهای زیستی قلبی

در یک نگاه

چرا آزمایش می‌شود؟

برای کمک به شناسایی، تشخیص و ارزیابی شدت نارسایی احتقانی قلب (CHF)

به چه دلیل آزمایش می‌شود؟

هنگامی که علائم نارسایی قلبی، مانند تنگی نفس و خستگی دارید و یا زمانی که تحت درمان CHF هستید.

نمونه مورد نیاز؟

نمونه خون گرفته شده از یک رگ در بازوی شما

چه آمادگی برای آزمون مورد نیاز است؟

هیچ چیز