پپتید C

همچنین به این نام‌ها شناخته می‌شود: پپتید C انسولین، انسولین اتصال پپتید؛ پپتید C پروینسولین
نام رسمی: پپتید C
تست‌های مرتبط: انسولین؛ گلوکز

در یک نگاه

چرا آزمایش می‌شود؟

برای کمک به ارزیابی تولید انسولین توسط سلول‌های بتای پانکراس یا برای تعیین علت گلوکز خون پایین (هیپوگلیسمی)

به چه دلیل آزمایش می‌شود؟

هنگامی که دیابت دارید و پزشک شما می‌خواهد تعیین کند که آیا بدن شما به اندازه کافی انسولین تولید می‌کند یا وقت آن است که از مکمل داروهای خوراکی با تزریق انسولین یا پمپ انسولین استفاده کنید؛ هنگامی که پزشک شما مشکوک است که مقاومت در برابر انسولین داشته باشید؛ هنگامی که دچار هیپوگلیسمی تایید شده هستید.

نمونه مورد نیاز؟

نمونه خون گرفته شده از یک رگ در بازو و گاهی نمونه ادرار ۲۴ ساعته

چه آمادگی برای آزمون مورد نیاز است؟

ناشتا بودن برای ۸ تا ۱۰ ساعت قبل از آزمایش خون معمولا مورد نیاز است.