کاتلولامین‌ها

همچنین به این نام‌ها شناخته می‌شود: دوپامین، اپینفرین؛ نوراپی نفرین؛ كاته کولامين آزاد، پلاسما و ادرار؛ كاته کولامين‌های جدا شده
نام رسمی: كاته کولامين، پلاسما و ادرار
آزمایشات مرتبط: متانفرین‌های آزاد پلاسما؛ متانفریین ادرار؛ VMA

در یک نگاه

چرا آزمایش می‌شود؟

برای کمک به تایید یا رد وجود یک تومور آدرنال نادر به نام فئوکروموسیتوما یا یک تومور فوق کلیوی نادر که پاراگانگلیوم نامیده می‌شود؛ این تومورها هورمون‌های اضافی به نام کاتاکولامین تولید می‌کنند که به متانفریون تقسیم می‌شوند.

چه زمانی آزمایش می‌شود؟

پس از یا در حین آزمایش‌های متانفرین‌های آزاد پلاسما و یا ادرار و در زمانی که پزشک شما به اطلاعات اضافی در مورد تومور ترشح کننده کاته کولامین نیاز دارد.

نمونه مورد نیاز؟

یک نمونه ادرار ۲۴ ساعته؛ گاهی اوقات یک نمونه خون از رگ در بازوی شما گرفته می‌شود.

چه آمادگی برای آزمون مورد نیاز است؟

این آزمایش‌ها تحت تاثیر برخی داروها، غذاها و استرس‌ها قرار دارند. پزشک خود را از مصرف هر گونه داروئی که مصرف می‌کنید مطلع کنید و از دستورالعمل‌های آماده سازی قبل از جمع آوری نمونه مطلع شوید. اگر چه شما می‌توانید برای گرفتن نمونه خون بنشینید، توصیه می‌شود که دراز بکشید. پزشک یا محل جمع آوری نمونه به شما در مورد نیازهای خاصشان آموزش خواهد داد.