کاربامازپین

همچنین به این نام‌ها شناخته می‌شود: [اغلب توسط نام تجاری ارجاع داده می‌شود]

نام رسمی: کاربامازپین کل

تست‌های مرتبط: اسید والپروییک؛ کاربامازپین ۱۰،۱۱ اپوکسی؛ فنیتونین؛ نظارت بر داروها؛ تست داروییی اورژانسی و اوردوز؛ آزمایشات فارماکوژنتیک

در یک نگاه

چرا آزمایش می‌شود؟

برای تعیین غلظت کاربامازپین در خون برای ایجاد دوز مناسب و حفظ سطح درمانی

به چه دلیل آزمایش می‌شود؟

در فواصل منظم برای نظارت بر سطح دارو؛ هنگامی که وجود غلظت کم (یا بالقوه سمی) و یا بیش از حد نشان داده شده است.

نمونه مورد نیاز؟

نمونه خون گرفته شده از یک رگ در بازوی شما

چه آمادگی برای آزمون مورد نیاز است؟

هیچ چیز