کراتین کیناز (CK )

همچنین به این نام‌ها شناخته می‌شود: CK، CK کل؛ کراتین فسفوکیناز؛ CPK
نام رسمی: کراتین کیناز
تست‌های مرتبط: CK-MB؛ میوگلوبین؛ تروپونین بیومارکرهای قلبی

در یک نگاه

چرا آزمایش می‌شود؟

برای تشخیص و نظارت بر آسیب عضلانی. برای کمک به تشخیص شرایط مرتبط با آسیب عضلانی. برای تشخیص حمله قلبی، این تست به طور عمده توسط تروپونین T و I - نشانگرهای خاص تر برای بافت قلبی، جایگزین شده است؛ با این حال، گاهی اوقات ممکن است برای کمک به تشخیص حمله دوم یا بعد از حمله قلبی استفاده شود.

چه زمانی آزمایش می‌شود؟

وقتی دچار ضعف عضلانی، درد عضلانی و یا ادرار تیره می‌شوید و متخصص شما به آسیب دیدگی عضله مشکوک می‌شود. گاهی اوقات برای بررسی رفع و یا پایداری آسیب عضلانی

نمونه مورد نیاز؟

نمونه خون گرفته شده از یک رگ در بازوی شما

چه آمادگی برای آزمون مورد نیاز است؟

هیچ چیز