کشت خون

همچنین به این نام‌ها شناخته می‌شود: کشت خون (باکتریایی، قارچی و یا AFB)
نام رسمی: کشت، خون
تست‌های مرتبط: شمارش کامل تعداد گلبول‌های خون، کشت ادرار، کشت زخم باکتریایی، لکه ریز، آنالیز CSF، آزمایش‌های قارچی، آزمایش حساسیت

در یک نگاه

چرا آزمایش می‌شود؟

برای بررسی وجود یک عفونت سیستمیک؛ برای تشخیص و شناسایی باکتری یا قارچ در خون

چه زمانی آزمایش می‌شود؟

هنگامی که علائم یا نشانه‌های سپسیس دارید که ممکن است شامل تب، لرز، خستگی، تنفس و یا ضربان قلب سریع و تعداد گلبول‌های سفید خون بالا باشد.

نمونه مورد نیاز؟

دو یا چند نمونه خون که از نواحی‌های جداگانه بدن گرفته می‌شوند، معمولا از رگ‌های مختلف در دست شما

چه آمادگی برای آزمون مورد نیاز است؟

هیچ چیز