کشت زخم باکتریایی

همچنین به این نام‌ها شناخته می‌شود: کشت زخم هوازی؛ کشت زخم غیر هوازی
نام رسمی: کشت، زخم
تست‌های مرتبط: لکه کوچک، تست حساسیت، کشت خون، کشت ادرار، تست AFB، آزمایش‌های قارچی، غربالگری MRSA

در یک نگاه

چرا آزمایش انجام می‌شود؟

برای شناسایی و تشخیص باکتری‌هایی که باعث عفونت زخم می‌شوند و برای کمک به درمان عفونت زخم

چه زمانی آزمایش انجام می‌شود؟

هنگامی که شما علائم و نشانه‌های عفونت زخم دارید، مانند زخمی که حساس، قرمز، متورم، دارای ترشحات و یا چرک و کند درمان است.

نمونه مورد نیاز؟

سواب استریل مورد استفاده برای جمع آوری سلول‌ها یا چرک از محل عفونت مشکوک؛ همچنین ممکن است آسپیراسیون مایع از زخم‌های عمیق‌تر به داخل یک سرنگ و یا بیوپسی بافتی نیاز باشد.

چه آمادگی برای آزمون مورد نیاز است؟

هیچ چیز