کشت مدفوع

همچنین به این نام‌ها شناخته می‌شود: کشت باکتری، مدفوع؛ کشت مدفوع
نام رسمی: کشن پاتوژن های انتریک، مدفوع
تست‌های مرتبط: آزمون تخمک و انگل، کلاستریویم دیفیسیل و آزمایش تاکسین دیفیسیل C، شینگا تاکسین تولید کننده اشریشیا کولی، تست ویدال، پانل پاتوژن دستگاه گوارش

در یک نگاه

چرا آزمایش می‌شود؟

برای تعیین اینکه آیا دچار عفونت دستگاه گوارش به علت وجود باکتری‌های بیماریزا (پاتوژن) هستید.

چه زمانی آزمایش می‌شود؟

هنگامی که اسهال، درد شکمی، و حالت تهوع دارید و یا دچار استفراغ شدید هستید یا استفراغی که بیش از چند روز طول می کشد.

نمونه مورد نیاز؟

یک نمونه مدفوع تازه یا یک نمونه‌ای که در ظرف انتقال قرار داده شده است (یک محفظه جمع آوری حاوی ماده نگهدارنده) ظرف ۲ ساعت به آزمایشگاه برده می‌شود.

چه آمادگی برای آزمون مورد نیاز است؟

هیچ چیز