کلسترول LDL مستقیم

همچنین به این نام‌ها شناخته می‌شود: LDL-C مستقیم؛ LDL مستقیم؛ DLDL؛ LDL D
نام رسمی: کلسترول لیپوپروتئین کم چگالی مستقیم
تست‌های مرتبط: کلسترول LDL؛ پروفایل چربی؛ کلسترول؛ کلسترول HDL؛ تری گلیسرید؛ Apo B؛ تست ذرات LDL

در یک نگاه

چرا آزمایش می‌شود؟

برای کمک به تعیین خطر ابتلا به بیماری قلبی و نظارت بر تغییرات شیوه زندگی برای کاهش چربی و درمان‌های دارویی؛ برای تعیین دقیق میزان چربی لیپوپروتئین LDL-C شما هنگامی که ناشتا نیستید.

چه زمانی آزمایش می‌شود؟

اگر تری گلیسیرید شما به طور قابل توجهی افزایش یافته باشد، برای پیگیری پروفایل لیپید، و در فواصل منظم برای نظارت بر تلاش برای کاهش سطح LDL

نمونه مورد نیاز؟

نمونه خون گرفته شده از یک رگ در بازوی شما

چه آمادگی برای آزمون مورد نیاز است؟

هیچ چیز؛ با این حال، پزشک شما ممکن است از شما بخواهد ناشتا باشید.