کلسترول VLDL

همچنین به این نام‌ها شناخته می‌شود: VLDL-C؛ VLDL
نام رسمی: کلسترول لیپوپروتئین بسیار کم چگالی
تست‌های مرتبط: پروفایل لیپید؛ ارزیابی ریسک قلبی؛ تری گلیسرید؛ تست ذرات LDL

در یک نگاه

چرا آزمایش می‌شود؟

برای کمک به ارزیابی خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی

چه زمانی آزمایش می‌شود؟

هنگامی که سایر آزمایشات چربی مانند پروفایل چربی انجام شده‌اند.

نمونه مورد نیاز؟

نمونه خون گرفته شده از یک رگ در بازو یا یک انگشت

چه آمادگی برای آزمون مورد نیاز است؟

معمولا ۹ تا ۱۲ ساعت ناشتا بودن قبل از آزمایش (فقط نوشیدن آب) و عدم استفاده از الکل به مدت ۲۴ ساعت قبل از آزمایش نیاز است، دستورالعمل‌هایی را که داده می‌شود دنبال کنید.