کلسیم

همچنین به این نام‌ها شناخته می‌شود: کلسیم کل، کلسیم یونیزه شده
نام رسمی: کلسیم
تست‌های مرتبط: فسفر؛ آزمایشات ویتامین D؛ PTH؛ منیزیم؛ آلبومین؛ پنل متابولیک جامع؛ پنل متابولیک پایه؛ آنالیز سنگ کلیه؛ پانل ریسک سنگ کلیه

در یک نگاه

چرا آزمایش می‌شود؟

برای نمایش، تشخیص و نظارت بر طیف وسیعی از بیماری‌ها

به چه دلیل آزمایش می‌شود؟

به عنوان بخشی از پانل متابولیک معمول؛ زمانی که علائم اختلالی را دارید یا حضور شناخته شده مشکلی بر روی کلیه‌ها، استخوان‌ها، تیروئید، پاراتیروئید یا اعصاب تاثیر می‌گذارید و یا هنگامی که علائم بالقوه افزایش یا کاهش غلظت کلسیم وجود دارد؛ هنگامی که کسی به شدت بیمار است، برای نظارت بر سطح کلسیم یونیزه؛ وقتی فردی انواع خاصی از سرطان را دارد، هنگامی که فرد برای درمان سطح غیر طبیعی کلسیم درمان می‌شود، برای ارزیابی اثربخشی درمان

نمونه مورد نیاز؟

نمونه خون گرفته شده از یک رگ در بازوی شما؛ گاهی یک مجموعه ادرار تصادفی یا زمان بندی شده مانند یک نمونه ادرار ۲۴ ساعته

چه آمادگی برای آزمون مورد نیاز است؟

شیوه‌های فعلی به ناشتا بودن نیاز ندارند. ممکن است از شما خواسته شود که مصرف داروهای خاصی، مانند لیتیوم، آنتی اسیدها، دیورتیک‌ها و مکمل‌های ویتامین D را که می‌توانند بر نتایج آزمایش تاثیر بگذارد، متوقف کنید.