کورتیزول

همچنین به این نام‌ها شناخته می‌شود: کورتیزول ادراری؛ کورتیزول بزاق؛ کورتیزول آزاد؛ تست سرکوب دگزامتازون؛ DST؛ تست تحریک ACTH
نام رسمی: کورتیزول
تست‌های مرتبط: ACTH؛ آلدوسترون؛ هیدروکسی پروژسترون۱۷؛ هورمون رشد

در یک نگاه

چرا آزمایش انجام می‌شود؟

برای کمک به تشخیص سندرم کوشینگ یا نارسایی اولیه یا ثانویه آدرنال (بیماری ادیسون)؛ برای تشخیص شرایطی که غده هیپوفیز یا آدرنال را تحت تاثیر قرار می‌دهند.

چه زمانی آزمایش انجام می‌شود؟

هنگامی که پزشک شما مظنون به تولید بالا یا کمبود کورتیزول است.

نمونه مورد نیاز؟

نمونه خون گرفته شده از یک رگ در بازوی شما یا یک نمونه ادرار تصادفی یا ۲۴ ساعته؛ گاهی اوقات نمونه بزاق می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

چه آمادگی برای آزمون مورد نیاز است؟

ممکن است لازم باشد قبل از گرفتن نمونه ناشتا باشید. برای آزمایش کورتیزول در بزاق، ممکن است به شما گفته شود تا از خوردن، آشامیدن و یا مسواک زدن دندان‌هایتان برای مدت زمانی قبل از آزمایش (که ممکن است بین ۱۵ تا ۳۰ دقیقه باشد) اجتناب کنید. دستورالعمل‌هایی را که به شما داده می‌شود، دنبال کنید.