گاسترین

نام رسمی: گاسترین
تست‌های مرتبط: هلیکوباکتر پیلوری، اسید معده

در یک نگاه

چرا آزمایش می‌شود؟

برای تعیین اینکه آیا شما گاسترین بیش از حد تولید می‌کنید؛ برای کمک به تشخیص سندرم زولینگر-الیسون و تولید تومورهای گاسترین (گاسترینوما) یا هیپرپلازی G-cell؛ برای نظارت بر عود گاسترینوما

چه زمانی آزمایش می‌شود؟

هنگامی که دچار زخم گوارشی و یا اسهال و درد شکمی هستید که متخصص شما به وجود گاسترین بیش از حد مشکوک می‌شود؛ به طور منظم برای نظارت بر عود گاسترینوما

نمونه مورد نیاز؟

نمونه خون گرفته شده از یک رگ در بازوی شما

چه آمادگی برای آزمایش مورد نیاز است؟

باید ۱۲ ساعت از خوردن مواد غذایی از جمله قهوه و نوشیدنی حاوی کافئین اجتناب و از مصرف الکل ۲۴ ساعت قبل از آزمایش خودداری نمایید. متخصص شما همچنین ممکن است از شما بخواهد از برخی داروهای معده چند روز قبل از تست خودداری کنید. داروهایی که می‌توانند سطح گاسترین را افزایش دهند عبارتند از: آنتی اسیدها، عوامل مسدود کننده H2 (مانند سایمتیدین) و مهار کننده‌های پمپ پروتون (مانند اومپرازول).