گاما گلوتامیل انتقالی (GGT)

همچنین به این نام‌ها شناخته می‌شود: گاما گلوتامیل ترانسپپتیداز؛ GGTP؛ گاما GT؛ GTP
نام رسمی: گاما گلوتامیل ترانزفراز
تست‌های مرتبط: AST؛ ALT؛ ALP؛ بیلیروبین؛ پانل کبد؛ اتانول

در یک نگاه

چرا آزمایش می‌شود؟

برای ارزیابی بیماری احتمالی کبد یا بیماری مجاری صفراوی یا برای تشخیص بیماری کبد و بیماری استخوانی به عنوان علت افزایش فسفاتاز قلیایی (ALP)؛ گاهی اوقات برای سوء مصرف الکل و یا نظارت بر آن استفاده می‌شود.

چه زمانی آزمایش می‌شود؟

هنگامی که دچار علائم بیماری کبدی یا اختلال مجاری صفراوی هستید یا برای پیگیری پس از سطح ALP افزایش یافته

نمونه مورد نیاز؟

نمونه خون گرفته شده از یک رگ در بازوی شما

چه آمادگی برای آزمایش مورد نیاز است؟

سطح GGT پس از وعده غذایی کاهش می‌یابد؛ ممکن است به شما گفته شود برای حداقل ۸ ساعت قبل از آزمایش ناشتا باشید (چیزی نخورید یا چیزی جز آب ننوشید). همچنین ممکن است از شما خواسته شود که از نوشیدن الکل یا مصرف داروهای تجویزی خاصی اجتناب کنید.