ACE

همچنین به این نام‌ها شناخته می‌شود: آنزیم مبدل آنژیوتانسین سرم؛ SACE
نام رسمی: آنزیم تبدیل آنژیوتانسین
تست‌های مرتبط: تست AFB؛ کشت خلط؛ پانل کبد؛ شمارش کامل گلبول‌های خون؛ کلسیم

در یک نگاه

چرا آزمایش انجام می‌شود؟

برای کمک به تشخیص و نظارت بر سارکوئیدوز؛ برای کمک به تشخیص این بیماری سیستمیک از اختلالات دیگری که باعث نشانه‌های مشابه می‌شوند.

چه زمانی آزمایش انجام می‌شود؟

هنگامی که شما گرانولوماس دارید که باعث ایجاد برجستگی‌های کوچک زیر پوست می‌شوند، سرفه طولانی، چشم‌های آبکی قرمز و یا علائم دیگری که نشان دهنده سارکوئیدوز است؛ به طور مرتب وقتی که سارکوئیدوز فعال دارید برای نظارت بر دوره آن

نمونه مورد نیاز؟

نمونه خون گرفته شده از یک رگ در بازوی شما

چه آمادگی برای آزمون مورد نیاز است؟

هیچ چیز