CA-125 (آنتی ژن سرطان ۱۲۵)

همچنین به این نام‌ها شناخته می‌شود: نشانگر تومور CA 125
نام رسمی: آنتی ژن سرطان ۱۲۵
تست‌های مرتبط: نشانگرهای توموری، BRCA-1 و BRCA-2، پروتئین اپی دیدیمیس انسانی ۴ (HE4)

در یک نگاه

چرا آزمایش می‌شود؟

برای نظارت بر درمان سرطان تخمدان یا تشخیص عود؛ گاهی اوقات برای ارزیابی توده‌ای که در ناحیه لگن قرار دارد (توده لگن)؛ برای غربالگری زنان فاقد علامت توصیه نمی‌شود، اما گاهی اوقات به منظور تشخیص سرطان تخمدان اولیه در کسانی که در معرض خطر بالایی قرار دارند انجام می‌شود.

چه زمان آزمایش می‌شود؟

قبل از شروع درمان برای سرطان تخمدان و در فواصل زمانی حین و بعد از درمان؛ گاهی اوقات هنگامی که شما دارای یک توده لگنی هستید یا در معرض خطر ابتلا به سرطان تخمدان قرار دارید.

نمونه مورد نیاز؟

نمونه خون گرفته شده از یک رگ در بازوی شما

چه آمادگی برای آزمون مورد نیاز است؟

هیچ چیز