CA 15-3

همچنین به این نام‌ها شناخته می‌شود: CA-Breast؛ آنتی ژن سرطان سینه
نام رسمی: آنتی ژن سرطان ۱۵-۳
آزمون‌های مرتبط: CA 27.29؛ نشانگرهای تومور؛ CEA؛ Her2 / neu؛ وضعیت گیرنده استروژن/پروژسترون؛ تست‌های بیان ژن برای سرطان سینه

در یک نگاه

چرا آزمایش می‌شود؟

برای نظارت بر پاسخ به درمان سرطان سینه تهاجمی و کمک به بررسی عود بیماری

به چه دلیل آزمایش می‌شود؟

هنگامی که شما دچار سرطان سینه جهنده بوده‌اید یا در حال درمان هستید.

نمونه مورد نیاز؟

نمونه خون گرفته شده از یک رگ در بازوی شما

چه آمادگی برای آزمون مورد نیاز است؟

هیچ چیز