D-dimer

همچنین به این نام شناخته می‌شود: قطعه D-dimer؛ قطعه تخریب فیبرین
نام رسمی: D-dimer
تست‌های مرتبط: محصولات تخریب فیبرین؛ FDP؛ محصولات جدا شده از فیبرین؛ FSP؛ PT و INR؛ PTT؛ فیبرینوژن؛ تعداد پلاکت

در یک نگاه

چرا آزمایش می‌شود؟

برای کمک به جلوگیری از بروز لخته شدن (ترومبوز) و کمک به تشخیص شرایط مرتبط با ترومبوز

چه زمانی آزمایش می‌شود؟

هنگامی که شما علائم یک مرحله ترومبوتیک یا یک بیماری را دارید که باعث ایجاد لخته شدن خون حاد و یا مزمن در ناحیه‌ای، مانند ترومبوز رگ عمقی (DVT)، آمبولی ریه (PE) یا انعقاد داخل عروقی منتشر شده (DIC) می‌شود و برای نظارت بر پیشرفت و درمان DIC و مشکلات لخته شدن بیش از حد

نمونه مورد نیاز؟

نمونه خون گرفته شده از یک رگ در بازوی شما

چه آمادگی برای آزمون مورد نیاز است؟

هیچ چیز