G6PD(دی هيدروژناز گلوكز ۶-فسفات)

همچنین به این نام‌ها شناخته می‌شود: G-6-PD؛ آزمایش RBC G6PD
نام رسمی: دی هيدروژناز گلوكز ۶-فسفات
تست‌های مرتبط: شمارش کامل خون، اسمیر خون، شمارش رتیکولوسیت، بیلیروبین، شمارش RBC، هموگلوبین، آزمایش اتوهمولیز، لکه بدنی هینز، دی هیدروژناز لاکتات، هپتوگلوبین

در یک نگاه

چرا آزمایش می‌شود؟

برای تعیین اینکه آیا دچار کمبود G6PD ارثی هستید.

چه زمانی آزمایش می‌شود؟

هنگامی که یک کودک تازه متولد شده به دلایل نامعلومی زردی پایدار دارد؛ هنگامی که شما یک یا چند دوره متناوب کم خونی همولیتیک داشته باشید که ممکن است توسط یک عفونت یا داروهای خاصی ایجاد شود.

نمونه مورد نیاز؟

یک نمونه خون از یک رگ در بازو، انگشت یا پاشنه پا (نوزاد)

چه آمادگی برای آزمایش مورد نیاز است؟

به طور کلی، هیچ چیز؛ با این حال، اگر نشانه‌ها حاد باشند، توصیه می‌شود که منتظر آزمایش حداقل چند هفته بعد از برطرف شدن علائم باشید.