IgE کل

همچنین به این نام شناخته می‌شود: IgE کمی
نام رسمی: ایمونوگلوبولین E
تست‌های مرتبط: تست خون آلرژی، ایمونوگلوبولین‌های کمی، الکتروفورز پروتئین، تعداد ایئوزینوفیل

در یک نگاه

چرا آزمایش می‌شود؟

برای غربالگری یک بیماری آلرژیک؛ گاهی اوقات برای غربالگری عفونت انگلی

چه زمانی آزمایش می‌شود؟

هنگامی که علائم پوستی، ریوی یا گوارشی دوره‌ای یا مداوم دارید که نشان دهنده آلرژی است؛ زمانی که یک متخصص به وجود عفونت انگلی مشکوک است.

نمونه مورد نیاز؟

نمونه خون گرفته شده از یک رگ در بازوی شما

چه آمادگی برای آزمون مورد نیاز است؟

هیچ چیز