LD (لاكتات دی هيدروژناز)

همچنین به این نام شناخته می‌شود: LDH
نام رسمی: لاكتات دی هيدروژناز
تست‌های مرتبط: پانل متابولیک جامع، هیپتوگلوبین، پنل کبد، تجزیه CSF، تجزیه و تحلیل مایعات بدن، تجزیه و تحلیل مایعات پلورال، تجزیه و تحلیل مایع پریکارد، تجزیه و تحلیل مایعات پریتونیل، نشانگرهای تومور

در یک نگاه

چرا آزمایش می‌شود؟

برای کمک به تشخیص یک بیماری که سبب آسیب بافتی مانند بیماری خون یا کبد می‌شود و برای نظارت بر پیشرفت آن، برای کمک به مرحله بندی، تعیین پیش آگهی، و یا پاسخ به درمان برخی از سرطان‌ها؛ برای کمک به ارزیابی مایع بدن (به غیر از خون)

چه زمانی آزمایش می‌شود؟

همراه با سایر آزمون‌ها، زمانی که یک متخصص عقیده دارد که یک بیماری حاد یا مزمن دارید که سبب تخریب بافتی یا سلولی می‌شود؛ گاهی اوقات هنگامی که سرطان در شما تشخیص داده شده است؛ زمانی که علائم مننژیت دارید یا دچار تجمع مایع در بخش خاصی از بدن خود شده‌اید.

نمونه مورد نیاز؟

نمونه خون گرفته شده از یک رگ در بازوی شما؛ گاهی اوقات یک روش خاص برای جمع آوری یک نمونه از مایع بدن از یک ناحیه آسیب دیده بدن انجام می‌شود.

چه آمادگی برای آزمون مورد نیاز است؟

هیچ چیز