p24 (آنتی بادی HIV و آنتی ژن HIV )

همچنین به به این نام‌ها شناخته می‌شود: آزمایش غربالگری HIV، تست ایدز؛ غربالگری ایدز؛ سرولوژی HIV؛ آنتی ژن p24
نام رسمی: ارزیابی آنتی بادی و آنتی ژن HIV-1 و HIV-2
تست‌های مرتبط: تعداد CD4؛ بار ویروسی HIV؛ تست مقاومت ژنوتیپ HIV

در یک نگاه

چرا آزمایش می‌شود؟

برای تعیین اینکه آیا شما مبتلا به ویروس نقص ایمنی بدن (اچ آی وی) هستید.

چه زمانی آزمایش می‌شود؟

حداقل یک بار، زمانی که شما ۱۳ تا ۶۴ ساله هستید؛ هنگامی که فکر می‌کنید ممکن است در معرض ویروس بوده باشید؛ قبل از بارداری یا هنگام بارداری؛ یک بار در سال اگر شما در معرض خطر ابتلا به ویروس قرار دارید.

نمونه مورد نیاز؟

یک نمونه خون از رگ در بازو یا از یک انگشت گرفته می‌شود. همچنین آزمایشات آنتی بادی HIV وجود دارد که می‌تواند بر روی مایع دهان انجام شود.

چه آمادگی برای آزمون مورد نیاز است؟

هیچ چیز