PML-RARA

همچنین به این نام‌ها شناخته می‌شود: لوکومی پرومیلوسیتیک یا آلفا گیرنده اسید رتینوئیک [PML-RARAt(15;17)(q22;q12)]، لوسمی پرومیلوسیتیک حاد، AML-M3
نام رسمی: [PML-RARA t(15;17)]:
تست‌های مرتبط: شمارش کامل گلبول‌های خون؛ آسپیراسیون و بیوپسی مغز استخوان ؛ لکه خون؛ دیفرانسیل WBC

در یک نگاه

چرا آزمایش انجام می‌شود؟

برای کمک به تشخیص لوسمی پرومیلوسیت حاد (APL) نوعی از لوسمی میلوئیدی حاد (AML)، برای کمک به درمان و یا نظارت بر درمان APL یا برای نظارت بر سلول‌های لوسمی که پس از درمان باقی می‌ماند (حداقل بیماری باقی مانده) یا برای عود بیماری

چه زمانی آزمایش انجام می‌شود؟

هنگامی که شما نتایج یک شمارش کامل گلبول‌های خون (CBC) را داشته‌اید و یا دارای علائم و نشانه‌هایی هستید که نشان می‌دهد ممکن است لوسمی داشته باشید، به طور دوره‌ای زمانی که شما تحت درمان APLقرار دارید و یا زمانی که در حال بهبودی از بیماری هستید اما نیاز به پیگیری دارید.

نمونه مورد نیاز؟

نمونه خون گرفته شده از یک رگ در بازو یا یک نمونه مغز استخوان که با استفاده از روش آسپیراسیون مغز استخوان گرفته می‌شود.

چه آمادگی برای آزمایش مورد نیاز است؟

هیچ چیز