SHBG

همچنین به این نام‌ها شناخته می‌شود: گلوبولین اتصال دهنده تستوسترون استروژن ؛ TeBG
نام رسمی: گلوبولین اتصال دهنده هورمون جنسی
تست‌های مرتبط: تستوسترون، تستوسترون آزاد، تستوسترون زیست در دسترس، LH، آلبومین، استرادیول، پرولاکتین

در یک نگاه

چرا آزمایش می‌شود؟

اغلب در ارزیابی تستوسترون کم (کمبود آندروژن) در مردان اندازه گیری می‌شود؛ همچنین معمولا در ارزیابی زنان دارای علائم و نشانه‌های هورمون‌های مردانه (آندروژن) مورد استفاده قرار می‌گیرد.

چه زمانی آزمایش می‌شود؟

هنگامی که علائم و نشانه‌های افزایش یا کاهش تستوسترون را دارید و اندازه گیری تستوسترون کل با علائم شما سازگار نیست

نمونه مورد نیاز؟

نمونه خون گرفته شده از یک رگ در بازوی شما

چه آمادگی برای آزمون مورد نیاز است؟

هیچ چیز