T3 آزاد و T3 کل

همچنین به این نام‌ها شناخته می‌شود: FT3؛ تریودوتیرونین
نام رسمی: تریودوتیرونین آزاد؛ تریودوتیرونین کل
تست‌های مرتبط: TSH ؛ T4 کل؛ پانل تيروئيد؛ آنتی بادی‌های تیروئید

در یک نگاه

چرا آزمایش می‌شود؟

برای کمک به بررسی عملکرد غده تیروئید، برای تشخیص بیماری تیروئید، از جمله پرکاری تیروئید، و تعیین علت؛ برای نظارت بر اثربخشی درمان بیماری تیروئید

چه زمانی آزمایش می‌شود؟

هنگامی که شما TSH غیر طبیعی دارید، به ویژه با یک نتیجه طبیعی T4 آزاد، و یا علائم و نشانه‌های پرکاری تیروئید

نمونه مورد نیاز؟

نمونه خون گرفته شده از رگ در بازوی شما

چه آمادگی برای آزمایش مورد نیاز است؟

هیچ چیز مورد نیاز نیست. با این حال، بعضی از داروها ممکن است با آزمایشات T3 آزاد و T3 کل تداخل داشته باشند، بنابراین پزشک خود را در مورد هر نوع مصرف دارو مطلع کنید.