TSH

همچنین به تیروتروپین شناخته شده است

نام رسمی: هورمون تحریک کننده تیروئید

تست‌های مرتبط:  T4آزاد ، T3  آزاد و  T3 کل ، پانل تیروئید، آنتی بادی تیروئید

در یک نگاه

چرا آزمایش می‌شود؟

برای غربالگری و کمک به تشخیص اختلالات تیروئید؛ برای نظارت بر درمان کم کاری و پرکاری تیروئید

چه زمانی آزمایش می‌شود؟

برای غربالگری: غربالگری نوزادان به طور گسترده توصیه می‌شود؛ با این حال، در جامعه پزشکی هیچ توافقی وجود ندارد که غربالگری بزرگسالان باید آغاز شود و یا آیا بررسی باید انجام گردد.

برای نظارت بر درمان: به گونه ای که توسط پزشک شما درخواست می‌شود.

در غیر این صورت: هنگامی که فرد علائم پرکاری یا کم کاری تیروئید دارد و یا دچار بزرگ شدن غده تیروئید است.

نمونه مورد نیاز؟

نمونه خون گرفته شده از یک رگ در بازو و یا پاشنه نوزاد

چه آمادگی برای آزمون مورد نیاز است؟

هیچ چیزی نیاز نیست. با این حال، بعضی از داروها ممکن است با تست TSH تداخل داشته باشند، بنابراین به پزشک خود در مورد هر نوع دارویی که مصرف می‌کنید اطلاع دهید. اگر هورمون تیروئید را به عنوان درمانی برای بیماری تیروئید مصرف می‌کنید، توصیه می‌شود نمونه خون شما قبل از اینکه دوز خود را برای آن روز مصرف کنید، گرفته شود.